Záchranná služba

Spoločná tiesňová linka tel.: 112
Zdravotná záchranná služba tel.: 155

Pohotovostná služba

(ošetrenie mimo ordinačných hodín ambulancie):

Výjazdová detská pohotovosť 

tel.: +421 904 008 090
https://www.vydepo.sk/
nezmluvná pohotovosť – služba je spoplatnená

Ambulantná pohotovostná služba pre deti 

tel.: +421 2 59 371 111
+421 918 365 287

Limbova 1, 833 40 Bratislava

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých (dorast)

https://bratislavskykraj.sk/zdravie/ambulantna-pohotovostna-sluzba/
Stála pohotovostná služba pre deti 

tel.: +421 2 59 371 111
+421 918 365 287

Oddelenie urgentného príjmu NÚDCH
Limbova 1, 833 40 Bratislava
Toxikologické centrum (24-hod. konzultačná služba pri akútnych otravách):
tel.: +421 2 54 774 166
+ 421 911 166 066

Odborné ambulancie pre deti

Detská endokrinologická ambulancia:

 • NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre
  (MUDr. Pribilincová, doc. MUDr. Košťálová, doc. MUDr. Staník, MUDr. Tichá, MUDr.
  Vitáriušová)
 • Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava – Petržalka
  (MUDr. Urge, MUDr. Nogeová)
Detská gastroenterologická ambulancia:
 • NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre
  (MUDr. Čierna, MUDr. Hornová, MUDr. Kosnáčová, MUDr. Székyová)
 • Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB, Antolská 11, Bratislava – Petržalka
  (MUDr. Kremeňová)
 • Detská gastroenterológia ASSIDUO, Cintorínska 3/B, Bratislava
Detská gynekologická ambulancia:
 • Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava – Kramáre
  (MUDr. Feráková, MUDr. Dedinská)
 • Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB, Antolská 11, Bratislava – Petržalka
  (MUDr. Nižňanská, MUDr. Sysák)
 • Zdravotné stredisko Záporožská, Bratislava – Petržalka (MUDr. Fellnerová)

Detská chirurgická ambulancia

 • NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre
  (traumatologická ambulancia, ambulancia všeobecnej chirurgie, hrudníková ambulancia,
  cievna ambulancia, neurochirurgická ambulancia)
 • EUROMED s.r.o., Líščie údolie 57, Bratislava – Karlova Ves
  (MUDr. Kerdíková, MUDr. Babala)
 • Poliklinika Strečnianska, Strečnianska 13, Bratislava – Petržalka (MUDr. Hudec)

Detská imunoalergologická ambulancia:

 • NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre (doc. MUDr. Čižnár, MUDr. Kuková, MUDr. Melicharová, MUDr. Šaušová)
 • IMULINE, Kudláková 7, Bratislava – Dúbravka (MUDr. Abaffyová)
 • IMUNO & ALERGOmed s.r.o., Gbelská 8, BA – Záhorská Bystrica
  (MUDr. Cingelová)
 • JOCIA s.r.o, Bajkalská 18/A, BA – Ružinov (MUDr. Orosová)
 • Imunoalergologická ambulancia, Ružinovská 12, Bratislava – Ružinov (MUDr. Hrozáňová)
 • Pneumo – Alergo centrum, Údernícka 1, Petržalka
  (doc. MUDr. Brezina, MUDr. Rennerová)

Detská kardiologická ambulancia:

 • Centrum Mladé Srdce, Líščie údolie 98, Bratislava – Karlova Ves
  (MUDr. Ivanová)
 • CARDIO plus, Teslova 33, Bratislava – Ružinov
  (MUDr. Lakomý)
 • Cardioped s.r.o, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB, Antolská 11, Bratislava – Petržalka
  (MUDr. Zuzana Krč-Turbová)

Detská pneumologická ambulancia

 • Pneumologická ambulancia, NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre
 • Ambulancie Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie, Krajinská 91, Bratislava – Podunajské Biskupice (MUDr. Kadlicová, MUDr. Bližnáková)
 • Pneumologická ambulancia, NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre (MUDr. Hricová)

Detská psychologická ambulancia:

 • Centrum poradenstva a prevencie, Brnianska 47A, Bratislava
 • Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie, Centrum pre rodinu Kvapka, Polianky 5, Bratislava – Dúbravka
 • Mgr. Cipárová, Holíčska 46, Bratislava – Petržalka
 • Psychologická ambulancia DK, NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre
 • Ambulancia klinickej psychológie, Zdravotnícka 952/1, Stupava (MUDr. Krištínová)
 • ALMA Centrum pre zdravý vývin, Saratovská  6C, Bratislava – Dúbravka (Mgr. Ashford)

Detská kožná ambulancia:

 • Happyderma s.r.o., ZS Fedinova 9, Bratislava – Petržalka
  (MUDr. Čárska)
 • ONKODERMA, s.r.o., Odbojárov 10, BA – Nové Mesto
  (MUDr. Polakovičová)
 • Dermason/Probene, Borodáčová 4, Bratisllava – Ružinov
 • Detská kožná ambulancia, NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre
  (MUDr. holobradá, MUDr. Janková, MUDr. Soršáková)
 • BeneDerma, Saratovská 223, Bratislava – Dúbravka
  (MUDr. Paulínyová)
 • DERMA junior, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava – Karlova Ves

Logopedická ambulancia

 • Ambulancia klinickej logopédie, ZS Saratovská 24, 841 02 Bratislava – Dúbravka (Mgr. Hudecová)
 • ASOBI Logopedické centrum, Kalinčiakova 31, Bratislava
 • Annfuturo, s.r.o., Malokarpatské námestie 2, Bratislava – Lamač (PhDr. Hrnčiarová)
 • Ambulancia klinickej logopédie, Zdravotnícka  952/1, Stupava
  (PhDr. Vicenová, Mgr. Ondrášová)
 • Klinická logopédia, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava – Karlova Ves
  (PaeDr. Papcová)
 • Centrum Dialóg, Poliklinika Tehelná, Tehelná 26, Bratislava – Nové Mesto
 • Inštitút detskej reči, Železničiarska 13, Bratislava – Staré Mesto

Detská nefrologická ambulancia:

 • MEDIMPAX, Na Vrátkach 2/A, BA – Dúbravka
  (MUDr. Jankó)
 • Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB, Antolská 11, Bratislava – Petržalka
  (MUDr. Topoľský, doc. MUDr. Furková,  )
 • Detská nefrologická ambulancia, NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre
  (prof. MUDr. Podradská, MUDr. Urbanová, MUDr. Jankó)
 • Interklinik Bratislava, Eisteinova 7, Bratislava – Petržalka
  (doc. MUDr. Červeňová)

Detská neurologická ambulancia:

 • Detská neurologická ambulancia, NÚDCH, Limbová 1, Bratislava
 • Sinalgis s.r.o., Miletičova 32, Bratislava – Ružinov
  (MUDr. Ostrihoňová)
 • Detská neurologická ambulancia, Poliklinika Strečnianska, Strečnianska 13, BA – Petržalka
  (MUDr. Taligová)
 • Detský neurológ, ZS Lamač, Malokarpatské námestie 2, Bratislava – Lamač
  (MUDr. Mojžišová)
 • Detská neurologička, Tehelná 26, Bratislava – Nové Mesto
  (MUDr. Balažovjechová)
Detská psychiatrická ambulancia:
 • Psychiatrická ambulancia, NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre
 • Poliklinika Strečnianska, Strečnianska 13, Bratislava – Petržalka (MUDr. Bulánková)
 • Ambulancia detskej psychiatrie, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava (MUDr. Dimová, MUDr. Kováčová)
 • Klinika Calma, Zochova 6-8, Bratislava – Staré Mesto (MUDr. Marcinčáková Husárová)
Rehabilitácie:
 • Rehabilitačné centrum Harmony, Kudláková 2, Bratislava – Dúbravka
 • FEESIO centrum fyzioterapie, Líčšie údolie 31, Bratislava – Karlova Ves (Mgr. Šulavíková)
 • TETIS, Lipnická 422, Dunajská Lužná
 • Fyzio-rehabilitačná ambulancia, NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre (MUDr. Kulašiková, MUDr. Plavcová)
 • Revitalis centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava – Rača
 • Rebalance s.r.o., Mlynské Luhy 60, Bratislava – Ružinov
 • Vitaclinic, Cintorínska 9, Bratislava – Staré Mesto
Detská reumatologická ambulancia:
 • Detská odborná ambulancia, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava (MUDr .Caňová)
 • Reumatologická ambulancia, NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre (doc. MUDr. Dallos)
 
 

Detská očná ambulancia:

 • Očná ambulancia Ophthalmo, Podlesná 10, Bratislava – Lamač
  (MUDr. Elízová)
 • DuOfta s.r.o., Kudláková 7, Bratislava – Dúbravka
  (MUDr. Slezáková)
 • Poliklinika Mýtna, Mýtna 5, Bratislava – Staré Mesto
  (MUDr. Danningerová)
 • Očná ambulancia, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava – Karlova Ves
  (MUDr. Stehlíková)
 • Oftalmologická ambulancia NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre
 • Pediatrická oftalmológia, Gercenova 4, Bratislava – Petržalka
  (MUDr. Fischerová)

Detská ORL ambulancia:

 • Poliklinika Mlynská dolina, Staré Grunty 56, Bratislava
  (MUDr. Staníková)
 • AURICULA s.r.o, Ružinovská 10, Bratislava – Ružinov
  (MUDr. Kulich)
 • Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava – Kramáre (MUDr. Mydlík)
 • Centrum Kramáre s.r.o., Limbova 22, Bratislava – Kramáre
 • Zdrava s.r.o., Hurbanova 485, Malacky (MUDr. Zdražil)
 • Rhino s.r.o., Šustekova 2, Bratislava – Petržalka
 • Pediatrická otorinolaryngológia, ZS Sch. Trnavského  8, Bratislava – Dúbravka, (MUDr. Buchelová)

Detská ortopedická ambulancia:

 • Ortopedická ambulancia, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava – Karlova Ves
  (MUDr. Macháčová, MUDr. Sameková)
 •  ORTHO-CARE, s.r.o., Záhradnícka 42, Bratislava – Ružinov
  (MUDr. Gerincová)
 • MEDANTE Clinic s.r.o., Galvaniho 19, BA – Ružinov
  (MUDr. Frištáková)
 • Poliklinika Strečnianska, Strečnianska 13, BA – Petržalka
  (MUDr. Gajdoš)
 • Orto Top s.r.o., Teslova 33, BA – Ružinov
  (MUDr. Kusin)
 • Expert medical services s.r.o., Strečnianska 13, BA – Petržalka
  (MUDr. Trepáč, doc. MUDr. Zamborský)
 • Detská ortopedická ambulancia, NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre
 • Poliklinika Mlynská dolina, Staré Grunty 56, Bratislava
  (MUDr. Patro)
 • ŠNOP, Záhradnícka 42, Bratislava – Ružinov
Sonografia (USG vyšetrenie)
 • Ultrasonografická ambulancia, Poliklinika Mlynská dolina, Staré Grunty 56, Bratislava (MUDr. Lackovičová)
 • Sonografia – MEDIRA, s.r.o., Sch. Trnavského 8, Bratislava – Dúbravka (MUDr. Kubica)
 • Rádiologické oddelenie, NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre
 • Detské USG pracovisko, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava – Petržalka (MUDr. Bartalosová)
Urologická ambulancia:
 • Poliklinika Mlynská dolina, Staré Grunty 56, Bratislava (MUDr. Molčan)
 • Detská chirurgia a urológia, Poliklinika Tbiliská 6, Bratislava – Rača (MUDr. Hochel)
 • Urologická ambulancia, NÚDCH, Limbová 1, Bratislava – Kramáre (MUDr. Slebodníková)
 • Poliklinika Medante, Galvaniho 19, Bratislava – Ružinov (MUDr. Bašnáková)
Zubná ambulancia pre deti
 • Adam zubný lekár, Janáčkova  1, Bratislava – Staré Mesto
 • AbsolutDent, s.r.o., Cabanova 13/B, Bratislava – Dúbravka (MUDr. Sabolová)
 • MySmile, Stomatologické centrum, Košická 58, Bratislava – Ružinov
 • KIDSMILE, Kalinčiakova 31, Bratislava – Nové Mesto (MUDr. Kardelis Gbúrová)

Aktuálne informácie

Prihlásenie pacienta

Preventívne prehliadky

Očkovanie