Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny sú rozdelené na čas určený konzultáciám a vyšetreniam detí so zdravotným problémom, čas určený preventívnym prehliadkam a očkovaniu zdravých detí a odberom krvi.

Choré deti ošetrujeme BEZ nutnosti predošlého OBJEDNANIA na presný termín, počas ordinačných hodín určených pre akútne stavy – chorých pacientov.
Na vyšetrenie je potrebné prísť najneskôr 15 min. pred ukončením ordinačných hodín.
Na ošetrenie chorých detí mimo uvedených ordinačných hodín, slúži Ambulantná pohotovostná služba, príp. Oddelenie urgentného príjmu NÚDCH (pozri Užitočné kontakty).

DOVOLENKA od 29.04.2024 do 03.05.2024
zástup (len akútne stavy / chorých pacientov):

29.4. – 30.4.2024
– zastupuje: MUDr. Patrícia Goldenberg – Ambulancia veverička, ZS Fedinova 9,
851 01 Bratislava – Petržalka, 
tel.: 0902 810 137

2.5. – 3.5.2024
– zastupuje: MUDr. Oľga Makejenko
– M. Sch. Trnavského 8, 84101 Bratislava – Dúbravka, tel.: 02 64 281 321

Zdravé deti OBJEDNÁVAME na preventívne prehliadky a očkovania na presný termín, v ordinačných hodinách určených pre poradne, prevencie a očkovania.

Odbery indikuje výlučne lekár. Pacientov na odbery krvi OBJEDNÁVAME na presný termín, v čase určenom pre odbery.

Komunikácia

Telefonáty/telefonické konzultácie v čase odberov a preventívnych prehliadok nevybavujeme. Na telefonáty odpovedáme podľa možností, v čase ordinačných hodín pre choré deti. Ak sa nedovoláte a dieťa potrebuje akútne ošetrenie, príďte s ním do ambulancie v ordinačných hodinách pre choré deti alebo mimo uvedených ordinačných hodín navštívte Ambulantnú pohotovostnú službu.

Emailová komunikácia
Mailová komunikácia s lekárom neslúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nenahrádza
lekárske vyšetrenie.
Maily vybavujeme priebežne, podľa aktuálneho pracovného vyťaženia.
Na účely administratívy (termíny očkovaní, preventívnych prehliadok, opakované recepty, potvrdenia o chorobe) používajte všeobecný email ambulancie info@pediatrickaambulancia.sk.

OČR, PN, priepustky, potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na rôzne účely
Uvedené tlačivá vystavujeme, príp. potvrdzujeme počas osobnej návštevy v ordinačných hodinách pre akútne stavy.
Za potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti je účtovaný poplatok podľa aktuálneho cenníka ambulancie.

Výmenné lístky

Výmenný lístok k špecialistovi vystavuje lekár počas ordinačných hodín pre chorých pacientov, po indikácii a zvážení potreby takéhoto vyšetrenia. Výmenný lístok sa teda vystavuje PRED vyšetrením u špecialistu.


Podľa platnej legislatívy, sa špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára (výmenného lístka). To znamená, že pokiaľ pacient absolvuje vyšetrenie u špecialistu bez predošlej indikácie vyšetrenia všeobecným lekárom a bez výmenného lístka, bude musieť vyšetrenie u špecialistu v plnej výške uhradiť.

Výmenný lístok, odporúčanie všeobecného lekára, sa nevyžaduje

  • na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore psychiatria,
    dermatovenerológia a oftalmológia (iba v prípade predpísania okuliarov)
  • na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne
  • určí lekár špecialista (kontrola alebo ďalšia návšteva u špecialistu)
  • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť
  • v prípade dispenzarizácie (pravidelného sledovania zdravotného stavu)
  • v prípade ochranného ambulantného liečenia.
 
 

Užitočné kontakty

Prihlásenie pacienta

Preventívne prehliadky

Očkovanie