Očkovanie, podanie očkovacej látky (vakcíny) do organizmu, ktorý si následne vytvorí ochranné protilátky proti antigénom obsiahnutým vo vakcíne, je v súčasnosti najúčinnejším prostriedkom prevencie infekčných ochorení. Mnohé ochorenia, proti ktorým očkujeme, nevieme liečiť ani dnes.

Očkovanie môže byť povinné, odporúčané a očkovanie na vlastnú žiadosť. Pravidelné povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti, je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Odporúčané očkovanie a očkovanie na vlastnú žiadosť nie je plne hradené zdravotnou poisťovňou.

Povinné očkovanie detí

Na Slovensku sa deti povinne očkujú proti 10 závažným infekčným ochoreniam, v súlade s očkovacím kalendárom pre daný rok. Očkovanie plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Najčastejšie druhy odporúčaných očkovaní sú proti:

  • rotavírusovým infekciám
  • meningokokovým infekciám
  • kliešťovej encefalitíde
  • ovčím kiahňam
  • žltačke typu  A
  • ochoreniam spôsobeným ľudským papilomavírusom ((HPV)
  • chrípke

Očkovací kalendár na rok 2024 pre povinné pravidelné očkovanie

Ročník narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania
2024 v 3. mesiaci života záškrt, tetanus, čierny kašeľ , vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne nákazy, detská obrna, (DTaP-VHB-HIB- IPV), pneumokokové invazívne ochorenia, (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou) I. dávka (základné očkovanie)
v 5. mesiaci života II. dávka (základné očkovanie)
v 11. mesiaci života III. dávka (základné očkovanie)
2023 najskôr 1. deň 15. mesiaca, najneskôr v 18. mesiaci života osýpky, mumps, ružienka (MMR) I. dávka
2020 v 5. roku života osýpky, mumps, ružienka (MMR) II. dávka
2019 v 6. roku života záškrt), tetanus, čierny kašeľ, detská obrna (DTaP-IPV) preočkovanie
2014 v 11. roku života osýpky, mumps, ružienka (MMR) II. dávka
2012 v 13. roku života záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna (DTaP-IPV) preočkovanie
X dospelí vo veku 30 rokov záškrt, tetanus (dT) preočkovanie každých 15 rokov

Inštrukcie pre rodičov po očkovaní:

  • na miesto vpichu môžete aplikovať chladivú náplasť, prípadne studený obklad
  • sledujte telesnú teplotu dieťaťa, pri horúčke nad 38 st. C podajte antipyretiká (paracetamol, ibuprofén) v dávkovaní podľa príbalového letáku

 

Užitočné kontakty

Aktuálne informácie

Preventívne prehliadky

Očkovanie