Novorodenci

V prípade záujmu prihlásiť vaše novorodené bábätko do našej zdravotnej starostlivosti, kontaktujte nás pred termínom pôrodu 
telefonicky na +421 265 316 022 alebo mailom na mudr.kelbelova@gmail.com.

V pôrodnici je potrebné nahlásiť meno pediatra a kontaktné údaje ambulancie (presnú adresu, telefonický, príp. mailový kontakt).

Po prepustení bábätka z nemocnice je potrebné nám čím skôr doručiť mailom, príp. osobne prepúšťaciu správu. Následne si dohodneme termín prvej preventívne prehliadky, ktorá by mala byť vykonaná do troch pracovných dní od doručenia správy lekárovi.

Noví pacienti

Pokiaľ máte záujem prihlásiť vaše dieťa do zdravotnej starostlivosti našej ambulancie, kontaktujte nás telefonicky alebo mailom.
Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov.

Na zaradenie dieťaťa do evidencie je potrebné písomne odstúpiť od dohody s predchádzajúcim lekárom a vyžiadať odovzdanie zdravotnej dokumentácie novému pediatrovi. Na tento účel vám po vzájomnej dohode poskytneme tlačivo, ktoré vyplníte a odovzdáte predchádzajúcemu lekárovi.
Zdravotná dokumentácia nám bude následne doručená poštou.
Pozor, dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.

Prednostne poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientom z prideleného zdravotného obvodu:
mestská časť Karlova Ves, ulice – Albína Brunovského, Beniakova, Cikkerova, Kempelenova, Kresánkova, Majerníkova, MatejkovaUžitočné kontakty

Aktuálne informácie

Preventívne prehliadky

Očkovanie